Adatkezelési Nyilatkozat

 

 1. Bevezetés

A jelen adatkezelési nyilatkozat célja, hogy tájékoztassuk a felhasználókat személyes adataik gyűjtése, kezelése és felhasználása kapcsán. Az adatkezelés során mindenkor betartjuk a vonatkozó jogszabályokat, ideértve az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is.

 

 1. Adatkezelő

Adatkezelő neve: [Cégnév]

Cím: [Cím]

E-mail: [E-mail cím]

Telefonszám: [Telefonszám]

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

A weboldal látogatói által megadott személyes adatok, amelyeket az adatkezelő gyűjt és kezel:

 • Név
 • E-mail cím

 

 1. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja:

 • Hírlevél küldése, amelyben tájékoztatást nyújtunk a legfrissebb ajánlatokról, újdonságokról és hasznos tippekről.
 • Felhasználói élmény javítása és testreszabása.
 • Statisztikai célokra, a weboldal fejlesztése és optimalizálása érdekében.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a feliratkozás időpontjától kezdve addig kezeljük, amíg a felhasználó kifejezetten nem kéri azok törlését, vagy le nem iratkozik a hírlevélről.

 

 1. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező felek

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő és a részére adatfeldolgozást végző harmadik felek férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozók kötelesek betartani a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseit.

 

 1. Az érintett jogai

A felhasználóknak joga van:

 • Tájékoztatást kérni személyes adataik kezeléséről.
 • Kérni személyes adataik helyesbítését, törlését vagy korlátozását.
 • Tiltakozni személyes adataik kezelése ellen.
 • Visszavonni hozzájárulásukat az adatkezeléshez bármikor, anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

 

 1. Az adatbiztonság

Az adatkezelő elkötelezett az adatbiztonság mellett és minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait megfelelően védje. A védelem magában foglalja az adatokat illetéktelen hozzáférés, elvesztés, megsemmisítés, manipuláció és továbbítás elleni védelmet.

 

 1. Sütik (cookies) és egyéb technológiák

A weboldal sütiket és egyéb technológiákat használhat annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, valamint statisztikai és elemzési célokra. A sütikkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó tájékoztatót.

 

 1. Hivatkozások más weboldalakra

A weboldalon található hivatkozások más weboldalakra vezethetnek. Az adatkezelő nem vállal felelősséget ezeknek a weboldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért, és azt javasoljuk, hogy olvassa el az adott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt személyes adatait megosztaná.

 

 1. Módosítások

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen adatkezelési nyilatkozatot. A módosítások életbe lépéséről a felhasználókat tájékoztatni fogjuk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen nyilatkozatot.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése, észrevétele van az adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, vagy élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: [E-mail cím]

Telefonszám: [Telefonszám]

 

 1. Adatvédelmi incidensek

Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatvédelmi incidenseket. Amennyiben azonban mégis adatvédelmi incidens történne, az adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett felhasználókat és az illetékes adatvédelmi hatóságot a történtekről. Az érintetteket tájékoztatni fogjuk az incidens részleteiről, a lehetséges következményekről és az általunk tett intézkedésekről.

 

 1. Harmadik országokba történő adattovábbítás

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat olyan harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek, amelyek nem biztosítják a megfelelő adatvédelmi szintet, kivéve, ha erre jogszabályi kötelezettség vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

 

 1. Alapelvek

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során betartja az alábbi alapelveket:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • Célhoz kötöttség;
 • Adattakarékosság;
 • Pontosság;
 • Korlátozott tárolási időtartam;
 • Integritás és bizalmas jelleg.

 

A jelen adatkezelési nyilatkozat az adatkezelő és a felhasználók közötti kötelező érvényű megállapodást képezi a személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása tekintetében. A felhasználók a weboldal használatával és a személyes adataik megadásával elfogadják a jelen adatkezelési nyilatkozatot és annak rendelkezéseit.